WELKOM BIJ   

           HAANDRIKMAN  AED-EHBO-SUPPORT                                                                   Een investering in een AED heeft als doel mensenlevens te redden. Het is daarom belangrijk om met kennis van zaken een gepaste keuze te maken en aandacht te schenken aan de specificaties die voor u van toepassing zijn

Alle AED's die op dit moment verkrijgbaar zijn verschillen in:

Bedieningsgemak:

 • Volautomaat of halfautomaat
 • meertaligheid.         

Een volautomatische AED geeft automatisch een schok of wanneer dit nodig is. Een knop indrukken is hierbij dus niet meer nodig. Bij een halfautomatische AED met een schoktoets kan een burgerhulpverlener aarzelen om een schok toe te dienen, waardoor kost- bare tijd verloren gaat.Een AED met meerdere toetsen maak het gebruik voor een burgerhulpverlener complexer,met het risico op verwarring en foute handelingen.

Gezien de steeds verdergaande internationalisering komt er steeds meer vraag naar meertalige AED's. Met een zogenaamde taalknop/switch kan de gebruiker zelf de gewenste taal kiezen waarin de AED instructies worden gesproken.


Reanimatie ondersteuning:


 • Realtime reanimatie feedback
 • Metronoom (30/2) met gesproken reanimatie instructie

De zogenaamde realtime reanimatie feedback is een waardevolle aanvulling voor het verbeteren van de kwaliteit van de reanimatie. Met realtime feedback krijgt e burgerhulpverlener direct gesproken feedback op de diepte en snelheid van de borstcompressies.

Een AED die is uitgerust met een metronoom  ( 30/2) met gesproken reanimatie instructies maakt een reanimatie voor een burgerhulpverlener eenvoudiger. Goed reanimeren van een slachtoffer is absoluut noodzakelijk om de overlevingskans zo groot mogelijk te maken.


Betrouwbaarheid:

 • Volledige zelftest.

Een AED staat het grootste gedeelte van de tijd stand-by. Het is daarom essentieel dat een AED zichzelf zo volledig mogelijk test. Problemen kunnen zich voordoen bij elektroden, batterij en condensator. AED's die deze onderdelen/functies periodiek en volledig controleren bieden een grotere mate van betrouwbaarheid op het moment dat u de AED daadwerkelijk moet gaan gebruiken.

Technisch/medisch:


 • Therapiebereik (j)
 • Asystolie detectiedrempel
 • Stof- en waterdichtheid (IP waarde)
 • Kinderprotocol ( 5 -15 - 2)


Elk slachtoffer heeft een eigen drempelwaarde waarbij defibrillatie succesvol wordt. Dit in combina- tie met de individuele stroomweerstand en cellulaire respons maakt het nodig om de toegediende schok- energie tot op het juiste niveau te brengen.                Omdat geen twee slachtoffers gelijk zijn, is een variabele bifasische  energie, die rekening houdt met de persoonlijke drempelwaarde van ieder slachtoffer, derhalve aan te raden( Therapiebereik).

Een zwakke ventriculare fibrillatie gaat na korte tijd over in asystolie ( het ontbreken van elektrische activiteit van het hart). Een AED moet deze fijne signalen nog correct kunnen herkennen en interpre- teren om te beslissen of een schok kan worden toegediend.

De zogenoemde IP waarde is een codering die aangeeft in welke mate een AED beschermd is tegen stof en water. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming tegen stof weer en het tweede cijfer de bescherming tegen water. Indien de AED bij regen of in de nabijheid van water wordt ingezet is het belangrijk dat het toestel minstens een IPX4 waarde heeft. De AED biedt dan bescherming tegen opspattend water.

Kinderen onder de acht jaar hebben minder energie nodig bij defibrillatie. Indien de kans bestaat dat de AED moet worden ingezet bij een kind, kan men het beste een AED kiezen die door middel van kinderelektroden, kinderswitch of sleutel direct het energieniveau aangepast en overschakelt op het kinderreanimatieprotocol ( 5 - 15 - 2)


Garantie:

 • Fabrieksgarantie AED ( jaren)
 • Fabrieksgarantie batterij ( jaren)

In de meeste gevallen wordt er 7 jaar of meer fabrieksgarantie gegeven op de AED.                             De fabrieksgarantie op de batterijen van de verschillende AED's verschilt sterk per merk

Hoe kan ik een keuze maken uit alle AED's?

Om een gedegen keuze te maken kunnen wij u onafhankelijk adviseren welke AED voor u het meest geschikt is. Tijdens een gratis AED-productdemonstratie ( bij u op lacatie) zullen wij u de verschillende types AED's laten zien en uitleggen wat de verschillen tussen deze AED's zijn. Daarbij zal samen met u worden bekeken welke AED het best in uw organisatie of '6-minutenzone' past.

Waar moet ik op letten bij de aanschaf van een AED?

 • Wie gaat de AED bedienen?                                                                                                  (burgerhulpverlener of professional)
 • Waar wordt de AED geplaatst?                                                                                            (binnen, buiten, openbare ruimte, etc.)
 • Hoe vaak zal de AED worden ingezet?                                                                               (sporadisch, professioneel gebruik)
 • Wordt de AED ingezet in ruimten met veel lawaai?                                                           (mensen, muziek, machines, etc.) 
 • Is een ECG op het scherm wenselijk?                                                                                 (alleen aan te raden indien men een ECG kan interpreteren)                                                           

Voor meer info met betrekking tot de door ons geleverde AED's klik op een logo:

 Wij komen graag geheel vrijblijvend naar u toe voor uitleg en demonstratie van AED's.